Asset ownership in imperfectly competitive markets

Detta är en avhandling från Stockholm : Institute for International Economic Studies, Stockholm University

Författare: Lars Persson; Stockholms Universitet.; [1998]

Nyckelord: nationalekonomi; Economics;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.