Isolation of cytosolic and microsomal proteins modulating hydroxylase activities in bile acid biosynthesis

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Ingegerd Kalles; Uppsala Universitet.; [1984]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.