Bedömning av professionella samtal : en studie av undervisning och bedömning av tandläkarstudenters patientsamtal

Författare: Henriette Lucander; Malmö Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna licentiatuppsats bidrar med ett förslag till ett systematiskt upplägg av undervisning och bedömning av tandläkarstudenters professionella samtal med patient. Det systematiska upplägget baseras på fem delar:struktur för kommunikationsövning: identifiera, analysera, kommunicera och reflektera.Bedömning som stödjer utvecklandet av förmåga att ge informerade omdömenDPCSI-instrumentet, vilket utgör en sammanställning av kriterier och indikatorer för tandvårdssamtalet.Struktur för progression, baserat på DPCSI-instrumentet och resonemang utifrån Hardens (2007) modell för pro-gression för lärandemålBred förankring av undervisning i kommunikationskompe-tens i tandläkarutbildningen

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)