Synthesis and photochemical properties of cis-trans isomeric 1,2-di(9-phenanthryl)ethylene and 9- phenanthrylpropenones

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.