Postoperative gastrointestinal propulsion : the role of sympatho-adrenal activity studied in the rat

Författare: Per-gösta Öhrn; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.