Statlig eller kommunal skola? : En studie av centraliserings- och decentraliseringensproblem inom svensk skolförvaltning

Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.