Tungotal och andedop : en religionspsykologisk undersökning av glossolali hos finlandssvenska pingstvänner

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.