Rural migration in Sweden : a new green wave or a blue ripple?

Detta är en avhandling från Umeå : Department of social and economic geography, Umeå university

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.