Computer modelling of coupled hydro-mechanical processes in fractured rock

Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

Författare: Nils Outters; Kth.; [1998]

Nyckelord: Rock mechanics;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.