Some aspects of the sulfur-oxygen bond in organic sulfur groups : an investigation of substituent effects and bonding by means of correlations with physico-chemical parameters

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.