Talk, text and institutional order. A study of communication in social welfare bureaucracies

Författare: Elisabet Cedersund; Högskolan I Jönköping; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.