A model of gas injection into a blast furnace tuyere

Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.