Experimental diabetes mellitus in the mouse : a study of the action of streptozotocin on the pancreatic B-cell

Författare: Stellan Sandler; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.