Experimental septic shock : a study on splanchnic oxygen delivery and consumption, tissue oxygenation, some aspects of hepatic glucoregulatory enzyme, and cytochrome P450 activities

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Ib Rasmussen; Uppsala Universitet.; [1992]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.