Att se till helheten : svenska kommunalpolitiker och det demokratiska uppdraget

Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.