Om svenska städernas författning och förvaltning. Akademisk afhandling, hvilkens tredje del ... till offentlig granskning framställes af Pehr Erik Bergfalk ... och Carl Johan Casimir Freidenfelt Nob., af Vestgöta nation på Gustavianska lärosalen den 18 ap

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)