Entrepreneurship and the Geography of Innovation : Essays on the Role of Related Variety

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.