Some Problems in Unimodal Dynamics

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics, Royal Institute of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.