Information types and content migration in multichannel newspaper publishing

Detta är en avhandling från Institutionen för produktionssystem

Författare: Kristina Sabelström; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.