Sökning: "recording"

Visar resultat 1 - 5 av 258 avhandlingar innehållade ordet recording.

 1. 1. Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Toivo Burlin; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ljudproduktion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Other humanities and religion; Art music; medialization; recording; producer; engineer; music technology; historiography; Representation; Phonography; Hypernotation; music industry; business; Swedish Society Discofil; Sveriges Radio; Studio Andromeda; recording techniques; romanticism; neo-classicism; the Midfield; modernism; canon; electronic music; EMS.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Materials for Magnetic Recording Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Till Burkert; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; magnetic materials; magnetic anisotropy; saturation magnetization; magnetic data storage; superlattice; hydrogen; density functional theory; first-principles calculations; two-dimensional magnetism; FP-LMTO; EXAFS; MOKE; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : In the first part of this work, the influence of hydrogen on the structural and magnetic properties of Fe/V(001) superlattices was studied. The local structure of the vanadium-hydride layers was determined by extended x-ray absorption fine structure (EXAFS) measurements. LÄS MER

 3. 3. Violence in Caring : Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. School health nursing perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health (NHV)

  Författare :Eva K. Clausson; Högskolan Kristianstad.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). LÄS MER

 5. 5. Efficient Recording and Processing of Protein NMR Spectra

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health (NHV)

  Författare :Daniel Malmodin; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER