Sökning: "Physics"

Visar resultat 1 - 5 av 4261 avhandlingar innehållade ordet Physics.

 1. 1. Chemical Properties of Oxidized Silver - A Density Functional Theory Study

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Simon Klacar; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fysik; Physics; Atom- och molekylfysik; Atomic and molecular physics; Kemisk fysik; Chemical physics; Molekylfysik; Molecular physics; Kondenserade materiens fysik; Condensed matter physics; Elektronstruktur; Electronic structure; Ytor och mellanytor; Surfaces and interfaces; Beräkningsfysik; Computational physics; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; Kemisk fysik; Chemical physics; Yt- och kolloidkemi; Surface and colloid chemistry; Teoretisk kemi; Theoretical chemistry; Kvantkemi; Quantum chemistry; Teknisk fysik; Engineering physics; Materialfysik med ytfysik; Material physics with surface physics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hydrogen Bonding in Liquid Alcohols

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Per Sillrén; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemisk fysik; Chemical physics; Molekylfysik; Molecular physics; Vätskefysik; Liquid physics; Beräkningsfysik; Computational physics; Statistisk fysik; Statistical physics; Statistisk mekanik; Statistical mechanics; Physics of liquids; Alcohols; Hydrogen Bonded Liquids; Neutron Scattering; Diffraction; Monte Carlo Simulation; EPSR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Excursions Along the Drip Line

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Thomas Nilsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1995]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysik; Physics; Kärnfysik; Nuclear physics; Lågenergifysik; Low energy physics; Mellanenergifysik; Middle energy physics; 6; 8He; 11Li; 11Be; neutron drip line; exotic nuclei; neutron halo; Borromean systems; dissociation; radioactivity; beta-decay; momentum distributions; reaction mechanism; neutron detection; cross-talk; gas-detector telescope;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kinetic Measurements Using Nanoplasmonic Sensing

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Markus Schwind; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kritiska fenomen fasövergångar ; ; Critical phenomena phase transitions ; ; Optik; Optics; Kemisk fysik; Chemical physics; Kinetik; Kinetics; Fasta tillståndets kemi; Solid state chemistry; Övrig kemi; Other chemistry; Materialfysik med ytfysik; Material physics with surface physics; Optisk fysik; Optical physics; Övrig teknisk fysik; Other engineering physics; Kinetics; Localized Surface Plasmon Resonances; Particle Plasmon; Sensing; Al Nanoparticles; Metal Oxidation; Metal Corrosion; Sn Nanoparticles; Solid-Liquid Phase Transition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Numerical Simulations of Plasmonic Nanostructures

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Joan Alegret; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysik; Physics; Mesoskopisk fysik; Mesoscopic physics; Beräkningsfysik; Computational physics; Optik; Optics; Optisk fysik; Optical physics; surface plasmons; nanostructures; DDA; Green s tensor; nanoholes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER