Sökning: "Non-Christian religions"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Non-Christian religions.

 1. 1. Islamisk predikan på ljudkassett : en studie i retorik och fonogramologi

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Philip Halldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; Islam; preaching; Muslim preacher; sermon; khutba; homiletic; rhetoric; genre; narrative; text and context; phonogram; audiocassette; recorded speech; format of publication; history of religions; persona; Ahmad al-Qattan; Ismail Hamidi; Salman al-Awda; Saudi Arabia; Resurrection; Paradise; Linguistics; Lingvistik; Phonetics; phonology; Fonetik; fonologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Islamology;

  Sammanfattning : The dissertation deals with Islamic preaching in theory and practice, with special focus on material recorded and published in the format of audiotapes/cassettes. One aim is to explore possible implications of the use of this special format of publication in the context of Islamic preaching. LÄS MER

 2. 2. Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Otterbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of Religions; Non-Christian religions; Islamology; Islam in Europe; Islam in Sweden; Muslims in Sweden; Salaam; globalization; privitization; genealogy; Rabita.; discourse; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on written Islamic discourses in Swedish, especially the journal Salaam - Islamisk tidskrift. The journal first appeared in 1986 and is a part of the activities of Islamiska Informationsföreningen. From the beginning, Salaam has been edited by female converts to Islam in their twenties or early thirties. LÄS MER

 3. 3. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of Religions; Islamology; Islam; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; gender; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; Riffat Hassan; Fatima Mernissi; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; A.A. an-Na‘im;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER

 4. 4. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Detta är en avhandling från General History and Anthropology of Religions

  Författare :Peter Habbe; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; Non-Christian religions; Humanities; Social Contracts; Sagas of Icelanders; Njáls saga; History of Religions; Ritual Studies; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : To make it possible to classify an action as a ritual act we need to know exactly what constitutes it. In this thesis I try, with the aid from literature of the field called ritual studies and the sagas of Icelanders, to sort out what these constituent elements best should consist of if we want to use the term ritual as an analytical tool in the production of knowledge with scientific criteria. LÄS MER

 5. 5. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bibelvetenskap; Världsreligioner ej kristendom ; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Religionsvetenskap; Study of Religions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER