Sökning: "Världsreligioner ej kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Världsreligioner ej kristendom.

 1. 1. Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Magnus Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Christian relations; partings of the ways; Ignatius; sociology; Matthew; synagogue; hermeneutics; anti-Semitism; Jewish-Christianity; Gentile-Christianity; resource mobilisation; social movement; collective action; migration; assimilation; General; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Antioch; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur det kan komma sig att kristendomen i början av det andra århundradet utvecklas till en icke-judisk religion. Att de judendom och kristendom idag uppfattas som två olika religioner är inte så märkligt. LÄS MER

 2. 2. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

  Detta är en avhandling från Anders Åkesson, Skarpskyttevägen 10 A, S-226 42 Lund

  Författare :Anders Åkesson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Analysen av källornas uppgifter om uppbyggnadsfasen av de väpnade styrkorna under Muhammad och hans efterföljare kaliferna fram till 680 ger vid handen, att vi här har att göra med en organisation som stod på en likvärdig nivå med sina fiender i ledningsmässigt, strategiskt och taktiskt hänseende. Angreppet på de östromerska provinserna Palestina I-III och Arabia visar detta tydligt. LÄS MER

 3. 3. Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

  Detta är en avhandling från The library at Centre for Theology and Religious Studies

  Författare :Ann Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Thich Nhat Hanh; Aloysius Pieris; Constructive Theology; Buddhist-Christian; Christian; Buddhism; Spirituality; Christian Spirituality; Society; Religion and Modernity; Modernity; Religion; Late Modern; Dialogue; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen med titeln Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters ger jag ett konstruktivt bidrag till en kristen spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle. Med utgångspunkt i en nutidsanalys med avseende på relationen mellan religion och modernitet utvecklar jag ett spiritualitetsbegrepp där jag menar att en spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle lever inom ramen för tre spänningsfält: mellan ’kontinuitet och inre fragmentering’, mellan ’formella och informella strukturer’ samt mellan de två religiösa formerna vita activa och vita contemplativa. LÄS MER

 4. 4. Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Jonas Alwall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Religious Culture; Religious Minorities; Muslims; Islam; Integration; Immigrant Policy; Immigration; Minority Rights; Religious liberty; Human Rights; Teologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att presentera en sociologisk analys av en "religionsfrihetssituation". Den grupp som särskilt berörs i avhandlingen är den invandrarde muslimska minoriteten i Sverige, en grupp som har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. LÄS MER

 5. 5. Qusta ibn Luqa On Numbness : A Book on Numbness, Its Kinds, Causes and Treatment According to the Opinion of Galen and Hippocrates. Edition, Translation and Commentary

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Lena Ambjörn; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; text-critical edition; Arabic; Qusta ibn Luqa; Non-Christian religions; Islamic medicine; Galenism; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Qusta ibn Luqa (fl. 860) was a prominent figure in the Graeco-Arabic translation movement that reached its peak in the 9th century. At the request of wealthy and influential commissioners, Qusta translated Greek works on astronomy, mathematics, mechanics and natural science into Arabic. LÄS MER