Sökning: "Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 1542 avhandlingar innehållade ordet Anders.

 1. 1. Academisk afhandling, om saltpeter-sjuderi inrättningen i Sverige, första delen. Med den vidt lagfarne juridiska facultetens samtycke under ... Anders Gustaf Barchaei inseende, af Anders Fredric Rosenborg ... at försvaras i den gustavianska större lärosalen d. 17 nov. 1784

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman

  Författare :Anders Gustaf Barchaeus; Anders Fredrik Rosenborg; Uppsala universitet.; [1784]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Salpeter; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aivaggeljo þairh Matþaiu eller fragmenterna af Matthæi Evangelium på götiska jemte ordförklaring och ordböjningslära. Akademisk Afhandling som med den vidtberömda philos. facultetens samtycke till offentlig granskning framställes af ... Anders Uppström ... och Hjalmar Henric Petré studerande af Gestr. - Helsinge landskap på Gustavianska lärosalen den 23 nov. 1850 p. v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & C

  Författare :Anders Uppström; Anders Uppström; Uppsala universitet.; [1850]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Musik som handling. Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d'Archi

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anders Tykesson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; musical analysis; musical gestures; musical interpretation and performance; musical meaning; musical narrative; music theory; music as emotional expression; music as action; music as motion; music as mimesis; music and language; musical hermeneutics; musical phenomenology; musical semiotics; artistic research; Anders Eliasson; Hans-Heinrich Eggebrecht; Hans-Georg Gadamer; Robert Hatten; Ernst Kurth; Paul Ricoeur; Bo Wallner;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to illustrate the potential musical analysis has in the development of artistic questions with regard to the interpretation and performance of western art music. The analyses of the dissertation focus on Quartetto d’Archi, by the Swedish composer Anders Eliasson, and discussions of music as action, music as emotional expression, music as motion and music as mimesis are based on the four movements of this string quartet. LÄS MER

 4. 4. The analogy as a decision model : a study of management team members in two consulting firms

  Detta är en avhandling från Luleå : Högskolan i Luleå

  Författare :Anders Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Economics - Business studies; Ekonomi - Företagsekonomi; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : Decision making is often characterized as the trading-off between means and ends, facilitating a "rational choice". One central argument of this thesis is that the rational actor metaphor is over-emphasized in management theory. LÄS MER

 5. 5. Om geografisk konstruktion. akademisk afhandling med vidtber. philosophiska fakultetens i Upsala samtycke till offentlig granskning framställd af Mag. Anders Nystedt ... och Olof Abraham Staaff af Norrlands nation. På philos. auditorium d. 11 febr. 1846. p.v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Stockholm, Hörbergska boktryckeriet, 1846

  Författare :Anders Nystedt; Uppsala universitet.; [1846]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER