Sökning: "rättshistoria Comparative law"

Hittade 1 avhandling innehållade orden rättshistoria Comparative law.

  1. 1. Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

    Detta är en avhandling från Jure

    Författare :Martin Sunnqvist; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Legal history; rättshistoria Comparative law; komparativ rätt Constitutional law; konstitutionell rätt;

    Sammanfattning : In recent years, the supreme courts in the Nordic countries have set aside statutes as contrary to the constitution of the country or to the ECHR. A much debated question is whether the courts have gone too far – or if they have waited too long to take on this task. LÄS MER