Sökning: "johan petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden johan petersson.

 1. 1. Vladimir Magnus, poema Stagnelianum, Latino carmine refictum, quod ... p. p. Petrus Joh. Petersson Phil. mag. stip. Sjögren et Petrus Fred. Svenander Vestrog. in audit. Gustav. die XXVI Nov. MDCCCXLII. H. A. M. S., P. III

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Wahlström et Låstbom

  Författare :Peter Johan Petersson; Erik Johan Stagnelius; Uppsala universitet.; [1842]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effect of body posture on regional ventilation and perfusion at normal and increased gravity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Författare :Johan Petersson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The prone position is increasingly used to improve arterial oxygenation in intensive care patients with severe acute respiratory failure. This beneficial response is well documented but our understanding of the responsible mechanisms remains incomplete, as does our knowledge of the effect of posture on lung function in healthy individuals. LÄS MER

 3. 3. Lokala elektroniska marknadsplatser informationssystem för platsbundna affärer

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Petersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; elektroniska affärer; Internetbaserade tillämpningar; den elektroniska marknadsplatsen; informationssystem; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Intresset för olika yttringar av elektroniska affärer fokuseras inte sällan på globala och nationella ansträngningar. Detta gäller inte minst sedan uppmärksamheten under senare år kommit att riktas mot Internetbaserade tillämpningar och implikationer av dessa. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans med Hans Leygraf en studie av pianopedagogik och traditionsöverföring

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johan Petersson; Luleå tekniska universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte har varit att undersöka hur Hans Leygraf beskriver sin pianopedagogik och hur några av hans pianoelever har uppfattat undervisningen. Vidare var ett syfte att studera hur dessa Leygrafelever relaterar sitt eget sätt att undervisa till Leygrafs undervisning. LÄS MER

 5. 5. De syntaxi Virgiliana quæstiones, quas ... p. p. Mag. Petrus Ioannes Petersson poes. Rom. docens ad Scholam Cathedralem Upsal. Adjunctus et Carolus Augustus Uddgren Gotoburgensis. In audit. Gustav. nonis Novembr. MDCCCLIII. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebat Reg. acad. typographus. MDCCCLIII

  Författare :Peter Johan Petersson; Uppsala universitet.; [1853]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER