Sökning: "experimentell arkeologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden experimentell arkeologi.

  1. 1. Föreställningar om det förflutna : Arkeologi och rekonstruktion

    Författare :Bodil Petersson; Lund University; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

    Sammanfattning : Aldrig tidigare har intresset för att återskapa miljöer från det förflutna varit så stort som det är nu. Vikingabyar, medeltidsmarknader, återuppväckta sten-, brons- och järnåldersbygder och tornerspel är bara några exempel på alla de företeelser som förekommer idag. LÄS MER