Sökning: "experimentell arkeologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden experimentell arkeologi.

  1. 1. Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion

    Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

    Författare :Bodil Petersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Arkeologi; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; history of archaeology; museology; regional identity; political use; production of knowledge; re-enactment; living history; experiment; reconstruction; popularization;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar försök att i full skala återge hur det förflutna kan ha tett sig. Som objekt för undersökningen har jag valt stenåldersbyar, bronsåldershus, järnåldersmarknader, vikingafestivaler och medeltidsveckor. LÄS MER