Sökning: "Teci Hill Allians"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Teci Hill Allians.

  1. 1. Allians under tvång : Behandlingssamarbete mellan elever och personal på särskilda ungdomshem

    Författare :Teci Hill; Rolf Sandell; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Correctional institutions; delinquents; therapeutic alliance; treatment; treatment alliance; Särskilda ungdomshem; ungdomsvård; Sverige; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : This is a study of treatment alliance between staff and juvenile delinquent boys in institutional treatment under the Swedish Board of Institutions (SiS).The aim of this study is twofold. First, the purpose is to explore alliance phenomena in correctional institutions for young delinquents in their qualitative, rather than quantitative, aspects. LÄS MER