Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete.

 1. 1. Emotioner och värdegrundsarbete Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :David Lifmark; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Utbildning och lärande; emotioner; värdegrundsarbete; etik; sårbarhet; Martha Nussbaum; etnicitet; religiositet; sexuell läggning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of teachers’ obligation to implement and discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of and teachers’ work with these fundamental values. LÄS MER

 2. 2. Elevskap och elevskapande Om formandet av skolans elever

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University, Department of Swedish and Social Sciences

  Författare :Lottie Lofors-Nyblom; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; Junior level; pupils; governmentality; curriculum; subjectivity; positioning;

  Sammanfattning : This thesis examines two aspects of the shaping of school pupils and has its theoretical base in Foucault's concepts of governmentality and conduct of conduct. The initial study deals with the construction of the ideal pupil in two curricula texts from 1969 and 1994. LÄS MER

 3. 3. Det kommer med tiden Från lärarstudent till matematiklärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Elisabeth Persson; Stockholms universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Curriculum Studies and Learning; didaktik; mathematics teacher education; institution theory; thought style; thought collective; designs for learning; transformation; Didaktik; lärarutbildning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to investigate how future pre- and primary school mathematics teachers change their approaches to mathematics and mathematics education during their subject studies, and also how this view has affected their teaching of mathematics after graduation. A qualitative interview method was used in combination with observations, notes, sound recordings, video recorded mathematics classes and materials produced by the teacher in order to answer the research questions. LÄS MER

 4. 4. Lärandets objekt Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Anna Wernberg; Umeå universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; Teaching; learning; variation theory; object of learning; learning objective; learning study; lesson study; kognitionsforskning; kognitiva processer; inlärning;

  Sammanfattning : This thesis reports the results from a study focused on the objects of learning. The aim is to analyse and describe how objects of learning are handled in three learning studies. The first question concerns how different aspects of learning is carried out in terms of the intended, enacted and lived objects of learning and their interrelations. LÄS MER

 5. 5. Shifting Subordination Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog AB

  Författare :Anette Bolin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; interprofessional collaboration; social work; teaching; professions; jurisdiction; subordination; discretion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took place in a resource school where social workers and teachers collaborate on an everyday basis around children who are both in receiptof special educational support and interventions from social services. LÄS MER