Sökning: "Sören Samuelsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sören Samuelsson.

 1. 1. IT-baserade affärsspel för erfarenhetsbaserat lärande : systemstrukturer och möjliggörare

  Författare :Sören Samuelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data och Systemvetenskap; Computer and Systems Science;

  Sammanfattning : Ett stort problemområde framträder tydligt i litteraturen om spel och simulering. Det finns behov av spelverktyg med goda läregenskaper, men de IT-baserade spel som finns idag bygger på matematiska modeller som gör att spelen inte blir realistiska avbildningar av verksamheter och inflexibla. LÄS MER

 2. 2. En studie av undervisnings- och lärandemiljöer i affärsspel

  Författare :Sören Samuelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data och Systemvetenskap; Computer and Systems Science;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i ett intresse för mikrovärldar, informationssystem och informationsteknologi i kombination med min erfarenhet av flera undervisnings- och lärandemiljöer. Min nyfikenhet på hur spel kan stödja lärandeprocesser på ett bra sätt har bidragit till en fokusering på affärsspel. LÄS MER