Sökning: "Lena Andersson-felé"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Andersson-felé.

  1. 1. Leda lagom många. Om struktur, kontrollspann och organisationsideal

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Lena Andersson-Felé; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER