Sökning: "Jacob Eurenius"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Jacob Eurenius.

 1. 1. Kritisk skärskådning af Schillers äldsta lyrik. Sjette delen som med vidtberömda filos. fakultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... kommer att offentligen försvaras af Jacob Leonard Eurenius af Stockholms nation på ekonomiska lärosalen d. 3 juni 1854 p. v. t. f. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Jacob Leonard Eurenius; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Amoris Platonici expositio quam ... modeste proponit Mag. Petrus Sporsén ... respondente Jacobo Leonardo Eurenius, Holmiensi. In audit. Gustav. Majori d. XXIV Nov. MDCCCXLIX. H. A. M. S., P. III

  Författare :Per Sporsén; Jacob Leonard Eurenius; Per Sporsén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exercitium academicum de malo pedantismi ... sub præsidio ... Matthiæ Asp ... publico eruditorum examini, qua decet, modestia subjicit Jacobus Eurenius Pet. fil. Angermannus. In audit. Gust. maj. die 12 Junii anni MDCCXXX

  Författare :Matthias Asp; Jacob Eurenius; Matthias Asp; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In acta apostolorum exercitatio philologica III. qvam, cons. ampliss. Facult. Philosoph. in Reg. Academia Upsal., præside ... Johanne J. Amnell ... in acroat. maj. Car. XXII Octobr., MDCCLX. examini publico subjicit Jacobus J. Eurenius, Vestrobotniensis. H. A. M. S

  Författare :Johannes J. Amnell; Jacob Eurenius; Johannes J. Amnell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Greek language; Greek language; Grekiska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio gradualis de abstractione, quam, cum venia ampliss. Senatus. Philos. ad inclutam & Reg. Acad. Ups. sub præsidio ... Erici Alstrin ... publico eruditorum examini, qua decet, modestia subjicit Jacobus P. Eurenius, Angermannus. in audit. Gust. maj. die 10 Junii anni MDCCXXXI

  Författare :Eric Alstrin; Jacob Eurenius; Eric Alstrin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER