Sökning: "Irina Golovljova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Irina Golovljova.

  1. 1. Viral zoonoses in Estonia : hantaviruses and tick-borne encephalitis virus : Identification, prevalence, serological and genetic relationships

    Författare :Irina Golovljova; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Hantavirus; hemorrhagic fever with renal syndrome; seroprevalence; Saaremaa virus; Puumala virus; phylogenetic analysis; tick-borne encephalitis virus.;

    Sammanfattning : Hantaviruses and tick-borne encephalitis virus (TBEV) cause serious human infections. Hantaviruses are transmitted to humans by wild rodents and cause hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) and hantavirus pulmonary syndrome. LÄS MER