Sökning: "Henrik Jörntell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Jörntell.

  1. 1. Functional Organization of Cerebellar Modules Controlling Forelimb Movements: Climbing and Mossy Fibre Input and Motor Output via the Red Nucleus and Motor Cortex

    Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

    Författare :Henrik Jörntell; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I hjärnan finns ett fantastiskt effektivt kontrollsystem för utförandet av olika typer av rörelser. Lillhjärnan är en viktig del av detta kontrollsystem eftersom skador på lillhjärnan kan leda till att fint styrda rörelser blir svårare eller kanske helt omöjliga att utföra. LÄS MER