Sökning: "Det rationella och det legitima: en studie av utvärderingars teori och praktik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det rationella och det legitima: en studie av utvärderingars teori och praktik.

  1. 1. Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik

    Författare :Jan-Olof Åberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER