Sökning: "Det rationella och det legitima: en studie av utvärderingars teori och praktik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det rationella och det legitima: en studie av utvärderingars teori och praktik.

  1. 1. Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Jan-Olof Åberg; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : Avhandlingen beskriver den internationella utvecklingen av utvärdering som institution, ger ett förslag till sammanfattning av utvärderingsläran och undersöker utvärderingens praktik i ett antal konkreta fall. Analysen leder till en teoretisk skiss över hur utvärderingar kan bidra till att legitimera det som utvärderas. LÄS MER