Sökning: "Andreas Schonfelt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andreas Schonfelt.

  1. 1. Dissertatio academica de peregrinatione, quam ... præside ... Claudio Arrhenio ... publico bonorum examini submittit Andreas Schonfelt, Gothlandus. In audit. gust. maj. ad d. [ ] sept. anno M. DC. LXXXIII

    Författare :Claudius Örnhjälm; Andreas Schonfelt; Claudius Örnhjälm; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER