Sökning: "Alli Klapp Lekholm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alli Klapp Lekholm.

  1. 1. Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics

    Författare :Alli Klapp Lekholm; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; grades; grade assignment; national tests; student background;

    Sammanfattning : .... LÄS MER