"Fosterländska bilder" : den svenska historien i 1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion "Patriotic pictures" : Swedish history in 19th century illustrated text-books, history books and fiction novels

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.