Bildundervisningen och det pedagogiska rummet : traditioner, föreställningar och undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik, Högsk. för lärarutbildning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.