Rotation capacity of reinforced high strength concrete beams

Detta är en avhandling från Institutionen för byggkonstruktion

Författare: Håkan Fransson; Kth.; [1997]

Nyckelord: Beams;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.