Low energy electron-molecular ion collisions studied in an ion storage ring

Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

Författare: Christian Strömholm; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.