Studies on the complex formation of Pb(II) and Cd(II) with some aliphatic and aromatic carboxylate ions

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.