Cardiovascular diseases in seven counties of Sweden : regional differences and risk factors

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Christina Nerbrand; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.