Patients with chronic leg ulcer : aspects on epidemiology, aetiology, clinical history, prognosis and choice of treatment

Författare: Olle Nelzén; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.