A study of mixed valence in Sm by XPS and LEED when it is deposited onto Pd(001)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.