Nedskräpning som ett ekonomiskt problem

Detta är en avhandling från Stockholm : Bonnier

Författare: Lars Åhrell; [1972]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.