Mätningar av drivtryck och tryckfall vid adiabatisk tvåfasströmning av ånga och vatten samt beräkningsmetod för cirkulerande flöde i ångpannor med självcirkulation

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.