Static incorrectness diagnosis of CLP(FD)

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Författare: Pawel Pietrzak; [1998]

Nyckelord: Embedded System; Inbyggda system;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.