Interorganizational collaboration among small and medium-sized enterprises : a pan-European study of the influence of type of collaboration on SME practice

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.