The Hong Kyôngnae rebellion 1811-1812 : conflict between central power and local society in 19th-century Korea

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.